På söndag den 19/4 börjar vi sjösätta stora båtar i NBS. Sen fortsätter den ordinarie sjösättningen de två påföljande helgerna.
Tänk på att följa markeringar för utrymningsvägar och parkering av bilar så att räddningsfordon kan komma fram.
Alla trailers som inte har permanent trailerplats i hamnen (permanenta plaser finns endast i kvarter P och A2) ska tas bort från NBS område senast den 17/4.