Nu finns nytt nyhetsbrev med information om Coronas påverkan på NBS. Dels kan du läsa om hur vi kommer att genomföra sjösättningen och dels om vilka event som ställs in respektive genomförs.

Läs mer på http://www.nasbyviken.se/wp-content/uploads/2020/04/2020-04-10.pdf