Täby kommun har beslutat att ta bort följande fraktioner som idag kan samlas in i vår miljömaja, då dessa omfattas av producentansvar. Så fortsättningsvis (från och med början av april) måste medlemmar i NBS själva köra bort följande till återvinning utanför båtklubben:
-Bil- och båtbatterier
-Småbatterier
-Småelektronik