En enig styrelse har fattat beslut om att flytta årsmötet från den 16 mars till längre fram i vår. Skälet är preventivt och kopplat till den situation som råder kring coronaviruset. Ingen kan undgå hur samhället påverkas med inställda event och inställda resor. Detta gäller såväl på arbetsplatser som i föreningslivet.

Årsmötet i Näsbyvikens Båtsällskap är även ett beslutsmöte kring aktuella propositioner. Vi behöver vara ca 40 personer (5% av medlemmarna) för att vara beslutsföra och våra möten brukar i huvudsak besökas av äldre medlemmar. Dessa löper dels större risk vid smitta, dels är det sannolikt att flera inte besöker mötet av de omvärldsskäl som råder och att vi då ej är beslutsföra.

I huvudsak är det dock det allmänna läget i samhället kring den uppkomna situationen med försiktighet och att undvika större samlingar av människor som är orsaken till att vi flyttar mötet, ny kallelse kommer! Ingenting i övrigt ändras avseende tider för motioner och propositioner.

Vi är fullt medvetna om att föreningens stadgar ej är anpassade för extraordinära situationer som dessa men vi hoppas på din förståelse som medlem och respekt för våra klubbkompisar. Stadgar är en ledstång för verksamheten som naturligtvis ska följas men vi ska också för allas bästa fatta kloka beslut.

Näsbyvikens Båtsällskap är en väl fungerande båtklubb och vi hoppas du som medlem har förståelse för styrelsens beslut. Du kommer att få en ny kallelse inom några veckor.

Vi ses istället längre fram eventuellt i samband med vår populära städkväll 5 maj – men innan dess har vi såklart sjösatt våra båtar.

Roger Alm (ordförande)