Det finns intresse hos flera medlemmar i NBS att blästra båtbotten för att ta bort gammal giftfärg. En av dessa intresserade är Niklas Ericsson. Då det är fler i klubben som har visat intresse för detta och priset går ner om man är fler, så föreslår vi att du som är intresserad kontaktar Niklas Ericson på följande e-post: nier05@icloud.com.

Medlemmar som blästrar sin båt ansvarar givetvis för att arbetet utförs professionellt och inte påverkar andra medlemmar eller skadar miljön i hamnen.