Nu kommer arbetena vid vår infart till båtklubben att påbörjas. I första steget kommer kommunen att gräva upp infartsvägen och dra kablar till det nya området. Det gör att infarten blir begränsad i bredd och det kan vara svårt att passera med större fordon eller släp. Dessa arbeten beräknas klara efter vecka 7.

När vår nya grind kommer är fortfarande oklart.