Nytt år nya el-tillstånd. Från och med nu gäller endast eltillstånd med det nya årsmärket. Dessa kan lånas för laddning av batterier o dyl max 48 timmar. Därefter ska de återlämnas till kansliet.

Vakterna har uppdraget att kassera alla gamla tillstånd.