Med värme och trist väder och utan is har 2020 börjat. Men det finns ljusning i mörkret. Snart är det sjösättning igen!

Alla sjösättningstider finns anslagna på anslagstavlan i klubblokalen och de finns även på hemsidan under dokument / verksamhetsplan.