Nu är spolplattorna startade, dvs allt vatten från spolplattorna filtreras i vårt torvfilter. Därmed är det tillåtet att tvätta båtbottnar på dessa.

Observera att det är upptagning under kommande fyra helger och då är spolplattorna upptagna. När upptagningen är klar för dagen på rampen går det bra att använda spolplattan.