Under kommande helg är det upptagning av kvarteren A1, B1, B2 och B3 på hamnplan och M och O via rampen. Då är det väldigt viktigt att gjorda avspärrningar respekteras och att parkering endast sker på anvisade platser. Bäst är att parkera på Fiskarstigen. Viktigt är att hålla utrymningsvägar fria för räddningstjänst vid behov.

Som vanligt tillåter vi inte avmastning när upptagning pågår.

Scouterna kommer att servera något att äta och dricka.