Som medlem i NBS har du många medlemsförmåner och rabatter. Vi har samlat dessa på sidan https://www.nasbyviken.se/medlemsformaner/ där du kan se alla rabatter du har genom NBS.