På förmiddagen den 9/9 kommer vi att asfaltera anslutningen till den nya rampen. Asfalten måste härda och får inte användas den första dagen (9/9). Rampen öppnar igen den 10/9 på morgonen.