Vi har förlängt arrendeavtalet för NBS klubbholme med 25 år. Därmed har vi säkrat nyttjandet av klubbholmen för en längre period vilket vi är glada för.