Kan du hjälpa till den 14/6 på klubbholmen?

Vår arborist Calle Möller kommer att fälla några träd där ungdomens hus ska byggas. Han behöver hjälp med att dra undan ris när han fäller träden. Hör av dig till kansli@nasbyviken.se eller kansliets telefon om du kan hjälpa till. Det skulle verkligen uppskattas!

Dessutom skulle vi uppskatta om flera medlemmar kan hjälpa till lördag den 15:e juni för att rensa bort det sista. Annars blir det svårt att dansa kring stången.

Vi ses på holmen,

Holmintendenterna Hans och Bruno